Drabešu Jaunās pamatskolas galerija

Māmiņdienas koncerts sākumskolā , 10.05.2018

1.klases skolēnu piedzīvojums meža dienā Priekuļos, 27.04.2018

1.klases skolēni kopā ar ģimenēm 27.aprīlī piedalījās meža dienas pasākumā Priekuļos "Nāc līdzi, ejam mežā!". Skolēni apmeklēja 14 darba stacijas, kurās iepazina meža darbus, meža mīklas, meža veselību. Mācījāmies dabā!

Sākumskolēni apgūst zināšanas ZAAO Daibes poligonā 

ZAAO DAibes poligonā skolēni iepazina dažādas profesijas, kuras nepieciešamas, lai apsaimniekotu poligonu, pārrunāja atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Skolēniem bija iespēja piedalīties programmas "Apstājies. Paskaties. Pamāj." drošības nodarbībā.

Tautas deju kolektīvu koncerts - skate (Ģikšos) 25.04.2018.

Starpnovadu pavasara kross Cēsu pils parkā 24.04.2018.

24.aprīlī notika starpnovadu pavasara krosa sacensības 2.-4.klašu skolēniem. No skolas piedalījās 23.skolēni. 

4. klases skolniece Olga Semerikova savā grupā izcīnija 3.vietu .

Apsveicam!

Paldies komandai par labajiem rezultātiem.!

Šuru burum diena sākumskolā, 21.04.2018.

"Šurum burum" darba diena. Pārsteigums - stundu darbs: 1. šis tas zināšanām, 2. tīrības diena klasē, 3. smilšu vešana pirmsskolas grupu laukumos, 4. skolas teritorijas sakopšanas darbi.

Putnu diena sākumskolā, 19.04.2018.

Pavasaris sagaidīts ar putnu čalām. Savas zināšanas par meža iemītiekiem sākumskolas skolēni lika lietā "Putnu dienā" kopā ar mācību centra "Vecupītes" darbiniekiem.

Vecvecāku diena 09.03.2018.

Vecvecāku dienas aktivitātes vienkopus pulcēja 128 bērnus un 20 pedagogus no pirmsskolas un sākumskolas, kā arī 43 vecmāmiņas, 9 vectētiņus, 4 māmiņas un 1 tēti. Paldies visiem par aktīvu un radošu līdzdarbošanos!

Mācību darbs ikdienā 

Mazas ainiņas no mūsu ikdienas darba.

Vecāku kopsapulce 19.02.2018.

Baltu pasaku teicēji 23.02.2018.

Cepuru un čību balle 30.01.2018.

Valentīndienas pasākums sākumskolā 13.02.2018.