Drabešu Jaunās pamatskolas pasākumi

Plānotie pasākumi

Plānotie pasākumi 2019./2020. mācību gadā


Septembrī
2.septembris - Zinību diena
19.septembris - Rudens ekskursija Ziemeļvidzemē

27.septembris - Miķeļdienas gadatirgus