Drabešu Jaunās pamatskolas pasākumi

Plānotie pasākumi

Februāris
4.-8.februāris: 1.klases brīvlaiks
7. februāris: Meteņi un ekskursija uz Laureta Candles sveču darbnīcu
12. februāris: skolas 100.dienas ballīte
14. februāris: Valentīna diena

Valsts pārbaudes darbi 3. klasei:
19. februāris - latviešu valoda (mutvārdu daļa)
21. februāris - latviešu valoda (rakstu daļa)
27. februāris - matemātika