Drabešu Jaunās pamatskolas pasākumi

Plānotie pasākumi

Plānotie pasākumi 2019./2020. mācību gadā


No 6.-10.janvārim - Draudzības nedēļa

No 13.-17.janvārim – Labsirdības nedēļa

No 20.-24.janvārim – Izpalīdzības nedēļa

No 27.-31.janvārim – Gudrības nedēļa

20.un 21.janvārī - Barikāžu atceres diena

3.februārī – Sveču diena

14.februārī – Valentīna diena

18.februārī – 100.skolas diena

20.februārī – diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei

26.februārī – diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei

13.martā – Portfolio diena