top of page

Piekļūstamības paziņojums vietnei https://www.drabesujaunapamatskola.lv/

Drabešu Jaunā pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:  https://www.drabesujaunapamatskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Oficiālā Drabešu Jaunās pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

•    Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
•    Daži pamatstruktūras elementi ir nepiekļūstami.
•    Tīmekļvietne  pēdējo reizi tika izvērtēta 30.05.2023. Izvērtēšanu veica Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece Māra Skrinda

Dokumenti
Izvērtējumu apliecinošs dokuments 2023

Piekļūstamības alternatīvas
Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar Drabešu Jaunās pamatskolas lietvedi, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi drabesu.skola@cesunovads.edu.lv  norādot:

ŠĪS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

•    Saiti uz saturu (URL);
•    Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
•    Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, piekļūstams PDF).

 

Atsauksmēm un saziņai
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums drabesu.skola@cesunovads.edu.lv 

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība
Ja Drabešu Jaunā pamatskola nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv


Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2023.gada 30. maijā. Apstiprināja Drabešu Jaunās pamatskolas direktore  K.Paisuma

bottom of page