Skola

Skolas vadība
Direktore – Kristīne Paisuma
Direktores vietniece izglītības jomā – Mudīte Grava
Diektores vietniece audzināšanas jomā – Māra Skrinda
Pirmsskolas metodiķe – Lija Janševska
Vecākais saimniecības pārzinis – Māra Skrinda un Edgars Mednis
Lietvede – Zane Paulova

Iekšējie kārtības noteikumus (PDF)

Direktores pieņemšanas laiki
Līvos (pirmsskolā)
Otrdienās 16:00 – 18:00
Ceturtdienās 9:00 – 11:00
Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 15:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 11:00

Lūdzam iepriekš saskaņot ierašanās laiku, paldies!