Skola

Skolas vadība

Direktore – Kristīne Paisuma
Direktores vietniece izglītības jomā – Mudīte Grava
Direktores vietniece audzināšanas jomā – Māra Skrinda
Pirmsskolas metodiķe – Gunita Barkāne
Vecākais saimniecības pārzinis – Māra Skrinda
Lietvede – Zane Paulova
Skolas bibliotekāre - Ingrida Logina


Direktores pieņemšanas laiki

Līvos (pirmsskolā)
Otrdienās 16:00 – 18:00
Ceturtdienās 9:00 – 11:00
Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 15:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 11:00

Lūdzam iepriekš saskaņot ierašanās laiku, paldies!