Interešu izglītība

Līderis manī

Līderis manī

„Līderis manī” ir padziļināta personības attīstības programma, ar kuru, apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte.  Programmas mērķis ir pilnveidot personības raksturu un atraisīt talantus katrā skolēnā. 

Programma tiek apgūta interešu izglītības nodarbību laikā, apgūtos personīgās efektivitātes principus integrējot mācību priekšmetos, klases stundās un skolas ikdienā.

Apgūstamās līderības prasmes ļauj veidot kopīgu valodu un kultūru skolā. 

Nodarbību laikā tiek apgūtas un pilnveidotas sekojošas līderības prasmes:

iniciatīva, atbildība, sevis vadība, personīgā produktivitāte, mērķu izvirzīšana, plānošana, organizēšana, laika plānošana, konfliktu risināšana, saskarsmes prasmes, sadarbības prasmes, starp kultūru prasmes, darbs komandā, problēmu risināšana, radošums, analītiskās prasmes, veselība un higiēna, emocionālā stabilitāte, jēgpilns darbs, izklaide, vēlme mācīties, tehniskās prasmes.

Vides pētnieki

Vides pētnieki

Jaunie vides pētnieki nodarbībās iepazīst apkārtējo vidi un tajā notiekošos dabas procesus, vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. 

Nodarbības pilnveido skolēnu interesi par apkārtējās vides un dabas procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās mācīšanās kompetenci un veidojot skolēnos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu audzēkņu ievirzi apzinātā karjeras veidošanā, labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu attīstību.

Orientēšanās

Orientēšanās

Orientēšanās sports sevī apvieno gan fizisku aktivitāti svaigā gaisā, gan nepārtrauktu domāšanas procesu, māca apgūt patstāvīgu lēmumu pieņemšanas prasmi, veicina domāšanu, attīsta iztēli. 

Skolēni mācās apgūt karšu zīmes, lasīt kartes, izprast kartē uzzīmēto un savienot to ar dabu, patstāvīgi izejot vecumam atbilstošas orientēšanās distances.

Interešu izglītības pasniedzēji

Loģikas skolotāja: INGRIDA LOGINA

Orientēšanās skolotājs: KASPARS RADZIŅŠ

Muzicēšanas skolotāja: SIGNE KLĀVA

Galda spēļu skolotāja: KRISTĪNE DOVGIALLO

Vides pētnieku skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA

Tehniskās jaunrades skolotājs: OSVALDS PURIŅŠ

Līderis manī skolotājas: MĀRA SKRINDA, KRISTĪNA VĪTOLA, SANDRA GRUNDĪZA

Vēlaties pieteikties vai uzdod jautājumu?

Sazinieties ar mums jums ērtajā veidā. 

Kontakti