1–3 gadus veciem bērniem

No 1.jūnija visas Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas grupas atrodas Līvos, Parka ielā 1.

Ežuku grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas – Ilze Murma, Baiba Fiļimoņenkova
Pirmsskolas skolotāju palīgs – Rudīte Aploka

Lāčuku grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas – Līga Ķilberte, Evija Ivanovska
Pirmsskolas skolotāju palīgs – Ieva Priedīte

Skolotāju darba laiki (PDF)

Dienas kārtība (PDF)
Rotaļnodarbību saraksts Ežuku grupā (PDF)
Rotaļnodarbību saraksts Lāčuku grupā (PDF)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka vai likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu, iesniedz pieteikumu uz iestādes veidlapas.