3–6 gadu veciem bērniem

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas grupas, kurās mācās bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem, atrodas Līvu ēkā (adrese – Parka iela 1, Līvi).

1.a grupa, 1.b grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas - Ilze Murma, Anda Ķiņķere
Pirmsskolas skolotāju palīgi - Mudīte Logina

Skolotāju darba laiki (PDF)
Dienas kārtība (PDF)
Rotaļnodarbību un interešu izglītības nodarbību saraksts (PDF)

2. grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas - Dace Surgunte, Daiga Lejiņa (Inese Kraukte, Daiga Dekterova)
Pirmsskolas skolotāju palīgs - Maija Rence, Māra Dūce, Ieva Priedīte

Skolotāju darba laiki (PDF)
Dienas kārtība (PDF)
Rotaļnodarbību un interešu izglītības nodarbību saraksts (PDF)

3. grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas - Sandra Stepanova, Elīna Vītola
Pirmsskolas skolotāju palīgi - Ilze Kārkliņa, Diāna Sigita Vītoliņa

Skolotāju darba laiki (PDF)
Dienas kārtība (PDF)
Rotaļnodarbību un interešu izglītības nodarbību saraksts (PDF)

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāks vai likumiskais pārstāvis, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka vai likumiskā pārstāvja personas apliecinošu dokumentu, iesniedz pieteikumu uz iestādes veidlapas.