Skola

Darba dienas laika plānojums 1.-5.klasei

BROKASTIS 8:40 - 9:00
LASĪŠANA 9:00 - 9:10


MĀCĪBU STUNDAS
1. 9:10 - 9:50
2. 10:00 - 10:40
3. 10:45 - 11:25
4. 11:35 - 12:15
5. 12:20 - 13:00

PUSDIENAS 13:00 - 13:30

6. 13:30 - 14:10
Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību laiks
7. 14:10 - 14:50
8. 14:55 - 15:35
LAUNAGS 15:40 - 16:00

14:20 Skolēnu transports mājup (skolas)
16:00 Skolēnu transports mājup (skolas)
16:20 Skolēnu transports mājup (sabiedriskais)

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Amatas novads.


1.klases audzinātāja - Mudīte Grava
2.klases audzinātāja - Dace Pilsētniece
3.klases audzinātāja - Māra Skrinda
4.klases audzinātāja - Kristīna Vītola
5.klases audzinātāja - Sandra Grundīza


 • Sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: TAIJA VOLKOVA
 • Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MUDĪTE GRAVA
 • Vispārējās pamatizglītības dabaszinību, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA
 • Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MĀRA SKRINDA
 • Sākumizglītības sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja: KRISTĪNE DOVGIALLO
 • Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: DACE PILSĒTNIECE
 • Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas, literatūras, pagarinātās dienas grupas skolotāja: AIGA PELCBERGA
 • Vispārējās pamatizglītības mūzikas skolotāja: SIGNE KLĀVA
 • Vispārējās pamatizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotājs: ANDRIS ROZE
 • Sākumizglītības mūzikas skolotāja: SIGNE KLĀVA
 • Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: KRISTĪNA VĪTOLA
 • Skolotājs logopēds: IVETA POTAŠOVA
 • Sociālais pedagogs: INĀRA MAGONE