Skola

Darba dienas laika plānojums 1.-5.klasei

MĀCĪBU STUNDAS
1. 8:40 - 9:20
2. 9:25 - 10:05
Brokastu starpbrīdis 25 min.
3. 10:30 - 11:10
4. 11:20 - 12:00
5. 12:10 - 12:50
Pusdienu starpbrīdis 30 min.
Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību laiks
6. 13:20 - 14:00
7. 14:10 - 14:50
8. 14:55 - 15:35
LAUNAGS
15:40 - 16:20

16:20 Skolēnu transports mājup
18:00 Skolēnu transports mājup

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Amatas novads.


1.klases audzinatāja - Inese Kraukle
2.klases audzinatāja - Lija Janševska
3.klases audzinatāja - Kristīna Vītola
4.klases audzinatāja - Sandra Grundīza
5.klases audzinatāja- Mudīte Grava


Sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: DAIGA DEKTEROVA
Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MUDĪTE GRAVA
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA
Sākumizglītības skolotāja, interešu izglītības skololtāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: LIJA JANŠEVSKA
Sākumizglītības sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja: VITA KNĀĶE
Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības matemātikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: INESE KRAUKLE
Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas, literatūras, pagarinātās dienas grupas skolotāja: AIGA PELCBERGA
Vispārējās pamatizglītības mūzikas skolotāja: ANITRA RAUSE
Vispārējās pamatizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotājs: ANDRIS ROZE
Sākumizglītības mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MONTA VENTERE
Sākumizglītības vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skololtāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: KRISTĪNA VĪTOLA