Skola

Darba dienas laika plānojums 1.-5.klasei

BROKASTIS 8:40 - 9:00

MĀCĪBU STUNDAS
1. 9:00 - 9:40
2. 9:45 - 10:25
3. 10:35 - 11:15
4. 11:25 - 12:05
5. 12:10 - 12:50
Pusdienu starpbrīdis 30 min.
Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību laiks
6. 13:20 - 14:00
7. 14:10 - 14:50
8. 14:55 - 15:35
LAUNAGS
15:40 - 16:00

14:00 Skolēnu transports mājup
16:20 Skolēnu transports mājup

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Amatas novads.


1.klases audzinātāja - Dace Pilsētniece
2.klases audzinātāja - Māra Skrinda
3.klases audzinātāja - Kristīna Vītola
4.klases audzinātāja - Sandra Grundīza
5.klases audzinātāja - Mudīte Grava


Sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: DAIGA DEKTEROVA
Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MUDĪTE GRAVA
Vispārējās pamatizglītības dabaszinību, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja: MĀRA SKRINDA

Sākumizglītības sporta skolotāja, interešu izglītības skolotāja: VITA KNĀĶE

Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: DACE PILSĒTNIECE

Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas, literatūras, pagarinātās dienas grupas skolotāja: AIGA PELCBERGA
Vispārējās pamatizglītības mūzikas skolotāja: ANITRA RAUSE
Vispārējās pamatizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotājs: ANDRIS ROZE

Sākumizglītības mūzikas skolotāja: BEĀTE VĪTIŅA

Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: KRISTĪNA VĪTOLA