Skola

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Amatas novads.

1.klases audzinātāja - Kristīna Vītola
2.klases audzinātāja - Liene Biezā
3.klases audzinātāja - Dace Pilsētniece
4.klases audzinātāja - Māra Skrinda
5.klases audzinātāja - Taija Volkova
6.klases audzinātāja - Sandra Grundīza

Sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: TAIJA VOLKOVA

Direktores vietniece izglītības jomā, vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotāja:
MUDĪTE GRAVA

Vispārējās pamatizglītības dabaszinību, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
SANDRA GRUNDĪZA

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja:
MĀRA SKRINDA

Sākumizglītības sporta skolotāja:
KRISTĪNE DOVGIALLO (prombūtnē; aizvieto sākumizglītības sporta skolotājs REINIS RUDZĪTIS

Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
DACE PILSĒTNIECE

Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas, literatūras, krievu valodas, interešu izglītības skolotāja:
AIGA PELCBERGA

Vispārējās pamatizglītības mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: 
SIGNE KLĀVA

Vispārējās pamatizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotājs:
ANDRIS ROZE

Sākumizglītības mūzikas skolotāja: 
SIGNE KLĀVA

Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
KRISTĪNA VĪTOLA

Skolotājs logopēds:
IVETA POTAŠOVA

Sociālais pedagogs:
INĀRA MAGONE

Skolas psihologs:
IlZE KRICKA

Skolas bibliotekāre, interešu izglītības skolotāja:
INGRIDA LOGINA 

Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotāja: 

ILVIJA KUMSĀRE-LIEPIŅA

Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
LIENE BIEZĀ

Vispārējās pamatizglītības datorikas skolotāja:
KINTIJA BLŪMENTĀLE

Vispārējās pamatizglītības Latvijas un pasaules vēstures skolotāja:
GUNITA BARKĀNE

Drabešu Jaunās pamatskola

Darba dienas laika plānojums 1.-5.klasei

BROKASTIS
8:40 - 9:00

LASĪŠANA
9:00 - 9:10

MĀCĪBU STUNDAS
1. 9:10 - 9:50
2. 10:00 - 10:40
3. 10:45 - 11:25
4. 11:35 - 12:15
5. 12:20 - 13:00

PUSDIENAS
13:00 - 13:30

6. 13:30 - 14:10

Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību laiks
7. 14:10 - 14:50
8. 14:55 - 15:35

LAUNAGS
15:40 - 16:00

14:20 Skolēnu transports mājup (skolas)
16:00 Skolēnu transports mājup (skolas)
16:20 Skolēnu transports mājup (sabiedriskais)

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

Kontakti