Skola

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Cēsu novads.

1.klases audzinātāja - Dace Pilsētniece
2.klases audzinātāja - Kristīna Vītola
3.klases audzinātāja - Liene Biezā
4.klases audzinātāja - Sandra Grundīza
5.klases audzinātāja - Mudīte Grava
6.klases audzinātāja - Taija Volkova
7.klases audzinātāja - Māra Skrinda

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, sākumizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotāja, vispārējās pamatizglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāja, sākumizglītības un vispārējās pamatizglītības vizuālās mākslas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, interešu izglītības skolotāja:
TAIJA VOLKOVA

Sākumizglītības angļu valodas skolotāja:
MUDĪTE GRAVA

Vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotājs:

KRIŠJĀNIS KĀRKLS

 

Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības ģeogrāfijas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības bioloģijas skolotāja, sākumizglītības teātra mākslas skolotāja:
MĀRA SKRINDA

Sākumizglītības sporta skolotāja, vispārējās pamatizglītības sporta un veselības skolotāja:

KRISTĪNE DOVGIALLO (prombūtnē); aizvieto sākumizglītības sporta skolotājs REINIS RUDZĪTIS

Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
DACE PILSĒTNIECE

Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja, vispārējās pamatizglītības krievu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: AIGA PELCBERGA

Vispārējās sākumizglītības mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja: 
SANTA LAUCENIECE

Vispārējās pamatizglītības mūzikas skolotājs, interešu izglītības skolotājs:

INDARS GRASBERGS

 

Vispārējās pamatizglītības mājturības un tehnoloģiju skolotājs:
ANDRIS ROZE

Sākumizglītības latviešu valodas skolotāja, sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, sākumizglītības vizuālās mākslas skolotāja, sākumizglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
KRISTĪNA VĪTOLA

Vispārējās pamatizglītības inženierzinību skolotāja:

BRIGITA ZĒMELE

 

Skolotājs logopēds:
ELĪNA ANDERSONE

Sociālais pedagogs:
INĀRA MAGONE

Skolas psihologs:
IlZE KRICKA

Skolas bibliotekāre, interešu izglītības skolotāja:
INGRIDA LOGINA 

Vispārējās pamatizglītības matemātikas skolotāja: 

ILVIJA KUMSĀRE-LIEPIŅA

Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
LIENE BIEZĀ

Vispārējās pamatizglītības datorikas skolotāja, vispārējās pamatizglītības ķīmijas skolotāja:
KINTIJA BLŪMENTĀLE

Vispārējās pamatizglītības Latvijas un pasaules vēstures skolotāja:
GUNITA BARKĀNE

Drabešu Jaunās pamatskola

Darba dienas laika plānojums 1.-7.klasei

LASĪŠANA
8:40 – 8:55

MĀCĪBU STUNDAS
1. 9:00 – 9:40
2. 9:45 – 10:25
3. 10:30 – 11:10
4. 11:15 – 11:55 (PUSDIENAS 1.maiņai)
5. 12:00 – 12:40 (PUSDIENAS 2.maiņai)
6. 12:45 – 13:25
7. 13:30 – 14:10 
8. 14:15 – 14:55
9. 15:00 – 15:40

LAUNAGS
15:00 – 16:00

14:20 Skolēnu transports mājup (skolas)
16:00 Skolēnu transports mājup (skolas)

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

Kontakti