top of page
bgImage
bgImage_edited_edited.jpg

Telpas pasākumiem Drabešos

Telpu noma jūsu pasākumiem

Drabešu Jaunā pamatskola piedāvā telpu nomu dažādu pasākumu rīkošanai
– konferencēm, sanāksmēm, semināriem, izstādēm un citiem Jums svarīgiem pasākumiem.

Bibliotēka

Bibliotēka
Drabešu Jaunās pamatskolas bibliotēka

Bibliotēka

press to zoom
Bibliotēka
Drabešu Jaunās pamatskolas bibliotēka

Bibliotēka

press to zoom
1/1
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Lielā konferenču zāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Lielā konferenču zāle

Lielā konferenču zāle

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas Lielā konferenču zāle
Drabešu Jaunās pamatskolas Lielā konferenču zāle

Lielā konferenču zāle

press to zoom
Drabešu Jaunā pamatskola - Lielā konferenču zāle
Drabešu Jaunā pamatskola - Lielā konferenču zāle

Lielā konferenču zāle

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Lielā konferenču zāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Lielā konferenču zāle

Lielā konferenču zāle

press to zoom
1/3

Lielā konferenču zāle

Lapene

Drabešu Jaunās pamatskolas lapene
Drabešu Jaunās pamatskolas lapene

Lapene

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas lapene
Drabešu Jaunās pamatskolas lapene

Lapene

press to zoom
1/1

Dabaszinību centrs

Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Dabaszinību centrs
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Dabaszinību centrs

Dabaszinību centrs

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Dabaszinību centrs
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Dabaszinību centrs

Dabaszinību centrs

press to zoom
1/1

Mazā konferenču zāle

Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Mazā konferenču zāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Mazā konferenču zāle

Mazā konferenču zāle

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Mazā konferenču zāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Mazā konferenču zāle

Mazā konferenču zāle

press to zoom
1/1
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nojume
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nojume

Nojume

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nojume
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nojume

Nojume

press to zoom
1/1

Nojume

Ēdamzāle

Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Ēdamzāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Ēdamzāle

Ēdamzāle

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Ēdamzāle
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Ēdamzāle

Ēdamzāle

press to zoom
1/1

Nakšņošana

Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nakšņošana istabiņā
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nakšņošana istabiņā

Istabiņa 1

press to zoom
Istabiņa 1
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nakšņošana istabiņā

Istabiņa 1

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nakšņošana istabiņā
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Nakšņošana istabiņā

Istabiņa 1

press to zoom
1/2

Labiekārtota klase

Nakšņošana

Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma pasākumiem - Labiekārtota klase
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma pasākumiem - Labiekārtota klase

Labiekārtota klase

press to zoom
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma pasākumiem - Labiekārtota klase
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma pasākumiem - Labiekārtota klase

Labiekārtota klase

press to zoom
1/1
Istabiņa 2
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Guļamistaba

Istabiņa 2

press to zoom
Istabiņa 2
Drabešu Jaunās pamatskolas telpu noma - Guļamistaba

Istabiņa 2

press to zoom
1/1

Telpu nomas cenrādis*

9.10. Izglītības iestādes maksas pakalpojumu cenrādis no 9.1. līdz 9.9. punktam nosaka pakalpojuma minimālo cenu. Ja ar pakalpojuma ņēmēju tiek panākta atsevišķa vienošanās par pakalpojuma ņemšanu pēc vienošanās cenas, kas nav zemāka par noteikto, var tikt slēgta atsevišķa vienošanās.

 

9.11. Ja pakalpojumus izmanto nepilngadīgas personas, var tikt piemērota 20% atlaide no noteiktās cenas.

 

* Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības domes sēdes protokolu Nr.5.

Pieteikuma forma telpu nomai
Drabešu Jaunajā pamatskolā

1. Nomnieks:

2. Nomnieka kontaktpersona:

3. Pasākums

4. Telpas

Lūdzu izvēlēties nepieciešamās telpas un papildināt informāciju (telpu skaits, lietotāju skaits, lietošanas laiks/ ilgums u.c.) saskaņā ar Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī noteikto maksas pakalpojuma veidu un mērvienību (skatīt pielikumu)

Rezervēšanas nosacījumi

1. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas netiek noslēgts telpu nomas līgums, Amatas novada Drabešu Jaunajai pamatskolai ir tiesības bez brīdinājuma rezervāciju anulēt.

 

2. Noslēdzot telpu nomas līgumu, Nomnieks 3 (trīs) darba dienu laikā veic priekšapmaksu 10 % apmērā no līguma tāmē norādītās pakalpojuma kopsummas.

 

3. Laužot līgumu no Nomnieka puses, iemaksātā priekšapmaksa Nomniekam netiek atgriezta.

 

4. Ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt rezervēšanas nosacījumiem, kā arī pieteikumā norādīto datu izmantošanai līguma sagatavošanai un saistību izpildei.

bottom of page