Telpas pasākumiem Drabešos

Telpu noma jūsu pasākumiem

Drabešu Jaunā pamatskola piedāvā telpu nomu dažādu pasākumu rīkošanai
– konferencēm, sanāksmēm, semināriem, izstādēm un citiem Jums svarīgiem pasākumiem.

Bibliotēka

Dabaszinību centrs

Ēdamzāle

Labiekārtota klase

Lielā konferenču zāle

Mazā konferenču zāle

Nakšņošana

Nakšņošana

Lapene

Nojume

Telpu nomas cenrādis*

Nr.p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN (EUR)

9.1.

Guļvieta 1 personai bez gultas veļas
komplekta ar labierīcību (tualetes un dušas) izmantošanu

1 diennakts

6,00 

9.2.

Teltsvieta 1 personai un labierīcību
(tualete un dušas) izmantošana

1 diennakts

3,50

9.3.

Papildus gultas veļas komplekts 1
personai (komplektā ietilpst pārvalks,
palags, spilvendrāna, lielais un mazais dvielis)

1 komplekts

2,00
9.4.

Lielās vai mazās konferenču zāles
noma ar aprīkojumu (trauki, elektriskā
tējkanna, termoss, virtuves dvieļi,
papīra dvieļi)

1 stunda8,00
9.5.

Bibliotēkas telpas noma

1 stunda

5,00

9.6.

Sporta laukuma noma

1 diennakts

10,00
9.7.

Klašu kabineta telpas noma bez
aprīkojuma

1 stunda

4,00
9.8.

Labiekārtotas klašu kabineta telpas
noma ar aprīkojumu

1 stunda

6,00
9.9.Pusdienas1 ēdienreize1,42

9.10. Izglītības iestādes maksas pakalpojumu cenrādis no 9.1. līdz 9.9. punktam nosaka pakalpojuma minimālo cenu. Ja ar pakalpojuma ņēmēju tiek panākta atsevišķa vienošanās par pakalpojuma ņemšanu pēc vienošanās cenas, kas nav zemāka par noteikto, var tikt slēgta atsevišķa vienošanās.

9.11. Ja pakalpojumus izmanto nepilngadīgas personas, var tikt piemērota 20% atlaide no noteiktās cenas.

* Saskaņā ar Amatas novada pašvaldības domes sēdes protokolu Nr.5.

Pieteikuma forma telpu nomai
Drabešu Jaunajā pamatskolā

1. Nomnieks:

2. Nomnieka kontaktpersona:

3. Pasākums

4. Telpas

Lūdzu izvēlēties nepieciešamās telpas un papildināt informāciju (telpu skaits, lietotāju skaits, lietošanas laiks/ ilgums u.c.) saskaņā ar Amatas novada Drabešu Jaunās pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādī noteikto maksas pakalpojuma veidu un mērvienību (skatīt pielikumu)

Guļvieta 1 personai bez gultas veļas komplekta ar labierīcību (tualetes un dušas) izmantošanu
Teltsvieta 1 personai un labierīcību (tualete un dušas) izmantošana
Papildus gultas veļas komplekts 1 personai (komplektā ietilpst pārvalks, palags, spilvendrāna, lielais un mazais dvielis)
Sporta laukuma noma
Lielās konferenču zāles noma
Klašu kabineta telpas noma bez aprīkojuma
Bibliotēkas telpas noma
Labiekārtotas klašu kabineta telpas noma ar aprīkojumu
Labiekārtotas klašu kabineta telpas noma ar aprīkojumu

Rezervēšanas nosacījumi

1. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas netiek noslēgts telpu nomas līgums, Amatas novada Drabešu Jaunajai pamatskolai ir tiesības bez brīdinājuma rezervāciju anulēt.

2. Noslēdzot telpu nomas līgumu, Nomnieks 3 (trīs) darba dienu laikā veic priekšapmaksu 10 % apmērā no līguma tāmē norādītās pakalpojuma kopsummas.

3. Laužot līgumu no Nomnieka puses, iemaksātā priekšapmaksa Nomniekam netiek atgriezta.

4. Ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt rezervēšanas nosacījumiem, kā arī pieteikumā norādīto datu izmantošanai līguma sagatavošanai un saistību izpildei.