Kontakti

Pirmsskola: Drabešu Jaunā pamatskola, Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 (Juridiskā adrese)

Pamatskola: “Drabešu skola” , Drabeši, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101


Direktore
Kristīne Paisuma 
Tel.: +371 26 564 221
Līvos (pirmsskolā)
Otrdienās 16:00 – 18:00
Ceturtdienās 9:00 – 11:00
Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 15:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 11:00

Direktores vietniece izglītības jomā
Mudīte Grava
Tel.: +371 27 330 045
Drabešos (pamatskolā)
Pirmdienās 13:30 – 14:30

Direktores vietniece audzināšanas jomā
Māra Skrinda
Tel.: +371 27 330 095
Drabešos (pamatskolā)
Pirmdienās 15:00 – 16:30

Pirmsskolas metodiķe
Gunita Barkāne
Tel.: +371 27 339 962

Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās: 9:00 - 10:00

Vecākā saimniecības pārzine

Māra Skrinda
Tel.: +371 27 330 095

Lietvede
Zane Paulova
Tel.: +371 24 116 848
E-pasts: info@drabesujaunapamatskola.lv
Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās 15:00 – 17:00
Trešdienās 10:00 – 12:00
Drabešos (pamatskolā)
Ceturtdienās 14:00 – 15:30
Piektdienās 10:00 – 12:00

Medmāsa
Sanita Jansone
Tel.: +371 28 657 552
Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās 7:00 – 10:00
Trešdienās 14:00 – 16:00
Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 8:00 – 13:45
Piektdienās 8:00 – 14:00

Amatas novada Drabešu Jaunā pamatskola

Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV - 4101
Tālr. +371 24 116 848
Reģ.nr.: 90011385931
SEB banka
Konts: LV32UNLA0055000278010