Drabešu Jaunā pamatskola, kontakti

Direktore

Kristīne Paisuma 

Tel.: +371 26 564 221

Līvos (pirmsskolā)
Otrdienās 16:00 – 18:00
Ceturtdienās 9:00 – 11:00

Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 15:00 – 17:00
Piektdienās 9:00 – 11:00

Lietvede

Zane Paulova
Tel.: +371 24 116 848
E-pasts:
info@drabesujaunapamatskola.lv

Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās 15:00 – 17:00
Trešdienās 10:00 – 12:00

Drabešos (pamatskolā)
Ceturtdienās 14:00 – 15:30
Piektdienās 10:00 – 12:00

Direktores vietniece izglītības jomā

Mudīte Grava
Tel.: +371 27 330 045
Drabešos (pamatskolā)
Pirmdienās 13:30 – 14:30

Direktores vietniece audzināšanas jomā

Māra Skrinda
Tel.: +371 27 330 095
Drabešos (pamatskolā)
Pirmdienās 15:00 – 16:30

Pirmsskolas metodiķe

Gunita Barkāne
Tel.: +371 27 339 962
Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās: 10:00 - 12:00
Trešdienās 15:00 – 17:00

Skolas sociālais pedagogs 

Ināra Magone
Tel. +371 29 473 792

Vecākā saimniecības pārzine

Māra Skrinda
Tel.: +371 27 330 095

Skolas psihologs

Ilze Kricka
Tel. +371 26436534

Medmāsa 

Sanita Jansone
Tel.: +371 28 657 552

Līvos (pirmsskolā)
Pirmdienās 7:00 – 9:00
Ceturtdienās 8:00 – 15:00

Drabešos (pamatskolā)
Trešdienās 8:00 – 15:00
Piektdienās 8:00 – 12:00

Drabešu Jaunā pamatskola

Adrese: Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV - 4101
Tālrunis:  +371 24 116 848
Reģ.nr.: 90011385931
Banka: SEB banka
Konts: LV32UNLA0055000278010

Uzdod jautājumu

Pirmsskola: 

Drabešu Jaunā pamatskola
Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101 (Juridiskā adrese)

Pamatskola:

Drabešu Jaunā pamatskola

Drabešu skola, Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV4101