top of page
bgImage
391618702_843390600484844_1242749870750030472_n_edited.jpg

Līderis manī

"Līderis manī" ir Franklin Covey (©Franklin Covey Co) radīts padziļināts personības pilnveides process, kura laikā, iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte.

 

Drabešu Jaunajā pamatskolā personības pilnveides procesā šobrīd iesaistīti visi 1.-6.klašu skolēni. Personīgās efektivitātes principi tiek integrēti visos mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās un skolas ikdienā, veidojot kopīgu valodu un kultūru skolā.

 

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Personības pilnveides process ir balstīts uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

1. paradums 
„Esi proaktīvs”

2. paradums 
„Sāc ar rezultāta vīziju”

3. paradums
 
„Sāc ar svarīgāko”

Šie pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, 
atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, 
plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti.

4. paradums
„Domā par abpusēju uzvaru”

5. paradums
„Vispirms centies saprast,
un tad tikt saprasts”

6. paradums 
„Esi sinerģisks”

Šie nākamie paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu,
mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, 
mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

 

Apzinoties sevi kā nozīmīgu komandas daļu, ikviens var sniegt savu ieguldījumu skolas darbības mērķu sasniegšanā.

7. paradums
„Uzasini zāģi”

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli,
savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni,
meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. 

 

Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus.
Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

Drabešu Jaunajā pamatskolā personības pilnveides procesa „Līderis manī” virzība iesākās 2018./2019.mācību gadā ar skolas un pirmsskolas pedagogu, darbinieku un sākumskolas skolēnu ievadapmācību. 2019./2020.mācību gadā šī apmācība turpinājās padziļinātākā līmenī, rudenī uzsākot ievadapmācību arī skolēnu vecākiem.

 

2020./2021. mācību gadā tika uzsākta personības pilnveides procesa virzība arī pirmsskolas skolēniem, kā arī tiek turpināts iesāktais darbs procesa virzībā skolas un pirmsskolas darbinieku un skolēnu vecāku vidū.

2022./2023.mācību gadā Drabešu Jaunā pamatskola ieguvusi Bākas skolas statusu.

„Līderis manī” skolotājas Drabešu Jaunajā pamatskolā 2023./2024. mācību gadā:

  • 1.klase: Gunta Krūmiņa
  • 2.klase: Liene Biezā
  • 3.klase: Dace Pilsētniece
  • 4.klase: Kristīne Medne
  • 5.klase: Taija Volkova
  • 6.klase: Sandra Grundīza
  • Metodiskais darbs “Līderis manī” procesa virzībā: Māra Skrinda

Vairāk informācijas par personības pilnveides procesu šeit:
http://franklincovey.lv/produkts/lideris-mani/

Franklin Covey programma
bgImage_edited_edited.jpg

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

bottom of page