Līderis manī

Franklin Covey programma „Līderis manī” (©Franklin Covey Co) ir padziļināta personības attīstības programma, kuru apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte. 

Drabešu Jaunajā pamatskolā programmu šobrīd apgūst visi 1.-6.klašu skolēni. Personīgās efektivitātes principi tiek integrēti visos mācību priekšmetos, klases audzināšanas stundās un skolas ikdienā, veidojot kopīgu valodu un kultūru skolā.

Programma ir balstīta uz efektivitātes principiem un veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

1. paradums 
„Esi proaktīvs”

2. paradums 
„Sāc ar rezultāta vīziju”

3. paradums
  „Sāc ar svarīgāko”

Šie pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, 
atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, 
plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti.

4. paradums
„Domā par abpusēju uzvaru”

5. paradums
„Vispirms centies saprast,
un tad tikt saprasts”

6. paradums 
„Esi sinerģisks”

Šie nākamie paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu,
mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, 
mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

Apzinoties sevi kā nozīmīgu komandas daļu, ikviens var sniegt savu ieguldījumu skolas darbības mērķu sasniegšanā.

7. paradums
„Uzasini zāģi”

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli,
savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni,
meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. 

Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus.
Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

Drabešu Jaunajā pamatskolā programmas „Līderis manī” apguve iesākās 2018./2019.mācību gadā ar skolas un pirmsskolas pedagogu, darbinieku un sākumskolas skolēnu ievadapmācību. 2019./2020.mācību gadā šī apmācība turpinājās padziļinātākā līmenī, rudenī uzsākot ievadapmācību arī skolēnu vecākiem. 

Nākamajā mācību gadā plānots uzsākt programmas apmācību arī pirmsskolas skolēniem, kā arī turpināt iesākto darbu programmas apguvē skolas un pirmsskolas darbinieku un skolēnu vecāku vidū.

„Līderis manī” skolotājas Drabešu Jaunajā pamatskolā 2020./2021.mācību gadā:

  • 1.klase: Kristīna Vītola,
  • 2.,4.,5.klase un metodiskais programmas ieviešanā: Māra Skrinda,
  • 3.klase: Dace Pilsētniece,
  • 6.klase: Sandra Grundīza.

Vairāk informācijas par programmu šeit: http://franklincovey.lv/produkts/lideris-mani/

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

Kontakti