top of page
bgImage
bgImage_edited_edited.jpg

Skola

Drabešu Jaunās pamatskolas klases atrodas adresē "Drabešu skola", Drabešu pagasts, Cēsu novads.

1.klases audzinātāja - Liene Biezā
2.klases audzinātāja - Dace Pilsētniece
3.klases audzinātāja - Kristīna Vītola
4.klases audzinātāja - Taija Volkova
5.klases audzinātāja - Sandra Grundīza
6.klases audzinātāja - Mudīte Grava
7.klases audzinātāja - Kristīne Medne

8.klases audzinātāja – Māra Skrinda

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāja, sākumizglītības un vispārējās pamatizglītības vizuālās mākslas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
TAIJA VOLKOVA

 

Sākumizglītības angļu valodas skolotāja:
MUDĪTE GRAVA

Vispārējās pamatizglītības angļu valodas skolotājs:

KRIŠJĀNIS KĀRKLS

 

Vispārējās pamatizglītības dabaszinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības ģeogrāfijas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
SANDRA GRUNDĪZA

 

Sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības teātra mākslas skolotāja:
MĀRA SKRINDA

 

Sākumizglītības sporta skolotāja, vispārējās pamatizglītības sporta un veselības skolotāja:

KRISTĪNE MEDNE

 

Sākumizglītības skolotāja, sākumizglītības matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
DACE PILSĒTNIECE

 

Vispārējās pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja, vispārējās pamatizglītības krievu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja: AIGA PELCBERGA

 

Vispārējās sākumizglītības mūzikas skolotāja: 
SANTA LAUCENIECE

 

Sākumizglītības latviešu valodas skolotāja, sākumizglītības sociālo zinību skolotāja, sākumizglītības vizuālās mākslas skolotāja, sākumizglītības dizaina un tehnoloģiju skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
KRISTĪNA VĪTOLA

 

Vispārējās pamatizglītības inženierzinību skolotāja, vispārējās pamatizglītības fizikas skolotāja:

BRIGITA ZĒMELE

Vispārējās pamatizglītības bioloģijas skolotāja:
RAJA ERELE

 

Skolotājs logopēds:
ELĪNA ANDERSONE

 

Sociālais pedagogs:
INĀRA MAGONE

 

Skolas psihologs:
IlZE KRICKA

 

Skolas bibliotekāre:
INGRIDA LOGINA 

 

Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja:
LIENE BIEZĀ

 

Vispārējās pamatizglītības datorikas skolotāja, vispārējās pamatizglītības ķīmijas skolotāja:
KINTIJA BLŪMENTĀLE

 

Vispārējās pamatizglītības Latvijas un pasaules vēstures skolotāja:
GUNITA BARKĀNE

Drabešu Jaunās pamatskola

Darba dienas laika plānojums 1.-8.klasei

LASĪŠANA
8:40 – 8:55

 

MĀCĪBU STUNDAS
1. 9:00 – 9:40
2. 9:45 – 10:25
3. 10:35 – 11:15
4. 11:20 – 12:00
 

12:00 – 12:40 PUSDIENAS
5. 12:40 – 13:20
6. 13:25 – 14:05
 

14:20 SKOLĒNU TRANSPORTS MĀJUP (skolas)
8. 7. 14:15 – 14:55
9. 8. 15:00 – 15:40
 

LAUNAGS
15:40

16:00 SKOLĒNU TRANSPORTS MĀJUP (skolas)

bgImage_edited_edited.jpg

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

bottom of page