Pirmsskola

Līvos

1.grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājas Diāna Sigita Vītoliņa, Anastasija Gavrilova - Rogoza
Pirmsskolas skolotāju palīgi Mudīte Logina, Ieva Priedīte

2.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Dace Surgunte, Daiga Lejiņa, Dace Pilsētniece

Pirmsskolas skolotāju palīgi Maija Rence, Māra Dūce

3.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Sandra Stepanova, Elīna Vītola
Pirmsskolas skolotāju palīgs Ilze Kārkliņa

4.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Elita Kāposta, Dināra Dobrovoļska
Pirmsskolas skolotāju palīgs Sigita Matvejāne

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Ina Aizgale
Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Kristīne Dovgiallo
Skolotājs logopēds Iveta Potašova