Pirmsskola Līvos

1.grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Diāna Sigita Vītoliņa, 
Evija Aleksejeva

Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Mudīte Logina,
Kristīne Sprudzāne

2.grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Viktorija Velvele,
Daiga Lejiņa

Pirmsskolas skolotāju palīgi:
Maija Rence,
Māra Dūce

3.grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Sandra Stepanova,
Elīna Vītola

Pirmsskolas skolotāju palīgs:
Mārīte Ūdre

4.grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājas:
Elita Kāposta,
Ineta Samulione

Pirmsskolas skolotāju palīgs:
Sigita Matvejāne

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:
Indra Kumsāre

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja: Kristīne Dovgiallo (prombūtnē; aizvieto pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Alise Sukure)

Skolotājs logopēds:
Aija Kalēja