Pirmsskola

Līvos

1.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Ilze Murma, Anda Ķiņķere
Pirmsskolas skolotāju palīgi Mudīte Logina


2.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Dace Surgunte, Daiga Lejiņa (Dace Pilsētniece, Daiga Dekterova)

Pirmsskolas skolotāju palīgs Maija Rence, Māra Dūce, Ieva Priedīte

3.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Sandra Stepanova, Elīna Vītola
Pirmsskolas skolotāju palīgi Ilze Kārkliņa, Diāna Sigita Vītoliņa

4.grupa
Pirmsskolas izglītības skolotājas Elita Kāposta, Iveta Potašova
Pirmsskolas skolotāju palīgi Sigita Maivejāne

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Beāte Vītiņa
Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja Vita Knāķe
Skolotājs logopēds Iveta Potašova